Библиотека, читать онлайн, скачать книги txt

БОЛЬШАЯ БИБЛИОТЕКА

МЕЧТА ЛЮБОГО


Акт обстеження артсвердловини

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И "20" липня 2010 р. Рішенням 10 сесії 5-го скликання від 20. Посилаючись на вказані обставини позивач стверджує, що вказаною земельною ділянкою він користувався за відповідними дозволами та використовував її за призначенням. Крім того, позивач зазначає, що відповідач при визначенні розміру шкоди використовував Методику, яка набула чинності 25. Позивач також зазначає, що за вказаною Методикою відповідач визначав розміри шкоди внаслідок зняття ґрунтового покриву родючого ґрунту, така шкода визначається з урахуванням такої величини як знищення ґрунтового покрову. В даному випадку мало місце зняття шару родючого ґрунту із складуванням його по периметру земельної ділянки, оскільки при поверненні земельної ділянки передбачено повернення родючого ґрунту на поверхню даної земельної ділянки із проведенням рекультивації землі, тому акт обстеження артсвердловини такі обставини, акт обстеження артсвердловини знищення родючого шару ґрунту землі та відсутні підстави щодо проведення розрахунків з цих підстав. Постановою окружного адміністративного суду м. Києва акт обстеження артсвердловини 25 вересня 2008 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 26 листопада 2009 акт обстеження артсвердловини, позовні вимоги задоволені. Не погоджуючись акт обстеження артсвердловини рішеннями судів першої та апеляційної інстанції Державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель у Сумській області звернулася до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції. Перевіривши правову оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, проаналізувавши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав. Судами першої та апеляційної інстанції встановлено, що на підставі доручення Управління з контролю за використанням і охороною земель в Сумській області Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель, термін дії якого визначений з 06. Суди першої та апеляційної інстанції, акт обстеження артсвердловини позовні вимоги послалися на ті обставини, що при судовому розгляді не знайшло підтвердження самовільне зайняття земельної ділянки та її використання не за цільовим призначенням, а також знищення ґрунтового покриву, за що передбачена матеріальна відповідальність, при розрахунку матеріальної шкоди відповідач використав Методику, яка набула чинності 25. Крім того апеляційний суд зазначив, що перевірка інспекторами була проведена після закінчення строку доручення на проведення відповідної перевірки використання земельної ділянки позивачем, що підтверджує протиправність їх дій. Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанції виходячи з наступного. Згідно обставин справи державні інспектори з контролю за використанням і охороною акт обстеження артсвердловини в Сумській області Водяницька В результаті проведеного обстеження інспекторами був складений Акт обстеження земельної ділянки від 11. Однак, наведені в Акті обставини щодо самовільного заняття позивачем земельної ділянки та проведені розрахунки не відповідають фактичним обставинам правовідносин щодо використання вказаної земельної ділянки, а проведені розрахунки відносно визначення розмірів заподіяної шкоди не відповідають законодавчим нормам. Бугруватська сільська рада рішенням акт обстеження артсвердловини 20. Відповідно та постанови Кабінету Міністрів України від 17. Згідно з договором тимчасового використання земельної ділянки від 06. Вказаний договір ніким не оскаржений, не скасований та має акт обстеження артсвердловини силу. Аналізуючи встановлені судами попередніх інстанцій обставини на час проведення перевірки, а саме 11. Висновки в Акті від 11. Нічим об єктивно не підтверджуються висновки інспекторів про нецільове використання позивачем земельної ділянки. Враховуючи наведене відповідач безпідставно акт обстеження артсвердловини розмір заподіяної шкоди за використання земельної ділянки за нецільовим призначенням, що не підтверджено обставинами справи. Розмір шкоди визначався за відповідною формулою Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву родючого шару ґрунту без спеціального дозволу затвердженою Акт обстеження артсвердловини від 25. Однак, згідно обставин справи позивачем не знищувався ґрунтовий покрив, а відповідно висновку Охтирського районного відділу земельних ресурсів від 18. В даному випадку мало місце не знищення родючого шару ґрунту, а тимчасове його перенесення на період виконання робіт. Враховуючи наведене розрахунок шкоди, заподіяної внаслідок зняття ґрунтового покриву без відповідного дозволу проведений із застосуванням коефіцієнту знищення родючого шару ґрунту, що не підтверджується обставинами справи. Крім того, у Розрахунках, наведених в оскаржуваному Акті, при визначенні розміру шкоди застосовувалася Методика визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву родючого шару ґрунту без спеціального дозволу затвердженою КМУ від 25. Разом з тим, суди попередніх інстанцій прийшли до обґрунтованих висновків, що спірні правовідносини виникли до набуття чинності акт обстеження артсвердловини Методики, тому вона не може бути застосована до правовідносин, які виникли до набуття чинності застосованої Методики. Колегія суддів також зазначає, що перевірка державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель в Сумській області Водяницькою З урахуванням вищенаведеного колегія суддів вважає, що суди попередніх інстанцій прийшли до обґрунтованих висновків про порушення інспекторами вимог чинного законодавства, порядку і підстав вчинення оскаржуваних дій при обстеженні земельної ділянки та складання акту обстеження земельної ділянки, у зв язку з чим вказані їх дії являються неправомірними, а складений акт та розрахунки являються протиправними та підлягають скасуванню, оскільки акт обстеження земельної ділянки та розрахунки, наведені в акті, містять юридичні наслідки, які акт обстеження артсвердловини у зобов язанні акт обстеження артсвердловини сплатити визначену в розрахунках шкоду до місцевого бюджету у відповідний термін. Враховуючи викладене, суди акт обстеження артсвердловини та апеляційної інстанції дійшли до вірного акт обстеження артсвердловини про обґрунтованість позовних вимог. Відповідно досуд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили акт обстеження артсвердловини норм акт обстеження артсвердловини і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій. Колегія суддів вважає, що доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку про неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права, яке призвело або могло призвести до неправильного вирішення справи. З урахуванням викладеного, судами першої та апеляційної інстанції винесені законні і обґрунтовані рішення, постановлені з дотриманням норм матеріального та процесуального права і підстав для їх скасування не вбачається. Постанову окружного адміністративного суду м. Києва від 25 вересня 2008 акт обстеження артсвердловини та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 26 листопада 2009 року залишити без змін. Ухвала набирає законної сили з моменту акт обстеження артсвердловини і може бути оскаржена до Верховного Суду України з підстав передбачених.copyright © fsti55.ru